© 2003 Mp3Doctor
Alla rättigheter förbehållna.

MP3Doctor - Mp3 Trim

MP3 TRIM - Detta Mp3 Trim funktionen kan du radera den ledande och slutet tystnad av en låt.

Det finns två olika Mp3 TRIM Metoder för Mp3Doctor:

Du kan justera nästa inställningar i OPTION fönster i Mp3 TRIM flik:

Trim Mp3 trim

Procent - Är procent av

Ledande Db tystnad-Är nivån på Wich ett ljud kommer att övervägas tystnad i början av låten.

Slutet Db tystnad-Samma nivå som skall beaktas tystnad i slutet av låten.

I vissa fall värden kan ändras om i början eller slutet av en låt finns några "tystnad" som ska tas bort, men det är inte riktigt en digital absolut tystnad (har en del brus, etc). Om du ändrar det, kom ihåg att ställa in den igen för att -21 när du trimma andra filer eller kan resultatet bli erroneus

Startposition och slutposition: den gräns på Wich Mp3Doctor kommer Scann söker tystnad, rekommenderas är 10% och 90%.

Mp3Doctor trim | FUNKTIONER { Normalisera | Mp3 Trim | Omprov | Mp3 Utjämna | Mp3 Encoder
Mp3 Decode
| Singelläge | Batch-läge | Mp3 Karaoke | Mp3 Tempo | Mp3 Pitch }
BESTÄLLA | LADDA NER | KONTAKTA

support@mp3software.com.ar

© 2003 Mp3Doctor
. Alla rättigheter förbehållna.