© 2003 Mp3Doctor
Alla rättigheter förbehållna.

MP3Doctor - Mp3 Encoder

Mp3 Encoder är funktionen för att konvertera från WAV till MP3.

Mp3 Doctor | FUNKTIONER { Normalisera | Trim | Mp3 Resample | Mp3 Utjämna | Mp3 Koda
Mp3 Decode
| Singelläge | Batch-läge | karaoke | Tempo | Tonhöjd }
BESTÄLLA | LADDA NER | KONTAKTA

support@mp3software.com

© 2003 Mp3Doctor
. Alla rättigheter förbehållna.