Mp3 volymjustering

Har du någonsin har behovet av att öka volymen av de ljudfiler? Det finns Mp3 volymjustering program som kan hjälpa dig att öka ljudvolymen. Detta inkluderar gratis program som Mp3Doctor PRO, volym beröring och VLC media player. Mp3Doctor PRO anses som en av de mest använda volym förstärkare eller normalisering program runt om i världen. De särskilda funktioner som du kan få tillsammans med Mp3Doctor PRO innefattar volym- och Bass Boost, mp3 vinst och mp3 normalizer. Det finns en gratis provperiod som kan utnyttjas. Programmet varar i ungefär en månad. Efter denna försöksperiod, kommer programmet att sluta fungera. Om du är intresserad, kan du köpa registreringsnyckeln efter 30 dagar. Detta Mp3 volymjustering kommer att kosta dig, bara 30 dollar.

Detta Mp3 volymjustering hjälper dig att kontrollera och förbättra MP3 filer samt WAV-filer. Om du vill ändra volymen för vissa ofullkomliga ljudfiler, kan det göras genom metoder som trimning eller utjämna eller till och med en ny provtagning. Det huvudsakliga syftet med att använda denna Mp3 volymjustering är att tillåta dig att behålla samma volym och ljudkvalitet för alla MP3 filer. Den Mp3 volymjustering, Mp3Doctor PRO, kommer också att hjälpa till att omvandla WAV till MP3 filer och vice versa. De nedre delarna av låtarna i musikalbum kan omvandlas till högre intervall. För dem som älskar att sjunga karaoke låtar, den andra är intressant inslag i denna Mp3 volymjustering möjligheten att ta bort vokalspåret i någon låt. Detta kan dock endast ske för WAV-filer eller för MP3 filer.

Det finns en pitch och tempo funktionen. Med hjälp av denna kan man öka tonhöjden låten från låg till hög. Ändå under denna förändring kommer tempot i hela sången förändras, när du använder andra Mp3 volymjustering program. Men när du ändrar planen med hjälp av Mp3Doctor PRO behöver sådana förändringar inträffar inte. På samma sätt, när du ändrar tempot i låten från snabb väg att bromsa spår, tonhöjden för låten kommer inte att påverkas. Versionen 5.11.056 av Mp3Doctor PRO används i stor utsträckning och det har fått några av de bästa uppdateringar och förbättringar. Den Mp3Doctor PRO ges en 5 stjärnor i de flesta webbplatser, som utgör speciella omdömen om program.

Om du vill ändra bara en liten del av en enda ljudfil, är jobbet ganska lätt och den kan utföras med hjälp av enkla ljudredigeringsverktyg. Men när du äger en mycket stor samling av ljudfiler, i form av ett musikbibliotek, blir det en mödosam uppgift att göra en sats justering. Det är där Mp3Doctor PRO kommer att spela en viktig roll. När ljudfiler ändras i enlighet med kravet, att lyssna på sådana låtar blir en angenäm upplevelse. Den Mp3Doctor PRO är totalt sett en utmärkt Mp3 volymjustering som samman 7 ljudredigeringsverktyg i ett enda kompakt program.


Hämta Mp3Doctor Pro

mp3 volume boost

Ladda ner Mp3Doctor PRO